header image
Статистика сахрана - Београд

Сахране у Београду
*Статистиком нису обухваћена београдска гробља изван система
Јавног комуналног предузећа, јер је податке тешко прикупити.

  јун % јул % авг % сеп % окт % нов % дец %
>90 133 7,76 156  13,59 138
12,65 174 12,76 228 12,06 193
11,31 169 11,24
80 до 90 год. 374 21,82
417 36,32
386 35,38 476 34,90 662 35,01 603 35,35 502 33,38
70 до 80 год. 298
17,39
295  25,70 280 25,66 364 26,69 491 25,97 448 26,26 409 27,19
60 до 70 год. 176  10,27 161 14,02
172 15,77 234 17,16 315 16,66 281
16,47 269 17,89
40 до 60 год. 89 8,17
100 8,71
100 9,17 97 7,11 174 9,20 155 9,09 132 8,78
20 до 40 год. 12 1,10
14 1,22 12 1,10 15 1,10 19 1,00 26
1,52 20 1,33
Испод 20 год. 8 0,73
 4 0,35
3 0,27 3 0,22 2 0,11 4
0,23 3 0,2
Читај даље...

     Брза претрага - погодна само за једну реч.

Тренутно прегледа
број „online” присутних је 83
use your smartphone

ADVERTISE HERE

_________________