header image
Статистика сахрана - Београд

Сахране у Београду
*Статистиком нису обухваћена београдска гробља изван система
Јавног комуналног предузећа, податке је тешко прикупити.

  окт % нов % дец % јан
% феб % мар % апр %
>90 228 12,06 193
11,31 169 11,24 185 14,05 260 16,54 185
14,30
182 15,60
80 до 90 год. 662 35,01 603 35,35 502 33,38 478 36,29 580 36,90 495 38,25
405 34,70
70 до 80 год. 491 25,97 448 26,26 409 27,19 355 26,96 426 27,29 321  24,81 306 26,22
60 до 70 год. 315 16,66 281
16,47 269 17,89 196 14,88 181 12,15 190  14,68 170 14,57
40 до 60 год. 174 9,20 155 9,09 132 8,78 83 6,30 99 6,30 90  6,96 99 8,48
20 до 40 год. 19 1,00 26
1,52 20 1,33 16 1,21 10 0,64 10 0,77 4 0,34
Испод 20 год. 2 0,11 4
0,23 3 0,2 4 0,3 3 0,19 3 0,23 1 0,09
Читај даље...

     Брза претрага - погодна само за једну реч.

Тренутно прегледа
број „online” присутних је 94
use your smartphone

ADVERTISE HERE

_________________