header image
Статистика сахрана - Београд

Сахране у Београду

Просечна старост преминулих
у децембру 2020. била је 75 година и 9 месеци.
у јануару 2021. била је 76 година и 9 месеци.
у фебруару 2021. била је 77 година и 2 месеца.
у марту 2021. била је 75 година и 11 месеци.
у априлу 2021. била је 76 година и 8 месеци.
у мају 2021. била је 75 година и 10 месеци.
у јуну 2021. била је 76 година.
у јулу 2021. била је 76 година и 8 месеци.
у августу 2021. била је 76 година и 2 месеца.
у септембру 2021. била је 76 година и 8 месеци.

  мар %
апр % мај % јун % јул % авг % сеп %
>90 144 8,45 200 11,67 143 11,66 133 7,76 156  13,59 138
12,65 174 12,76
80 до 90 год. 553 32,45 611 35,65 445 36,30 374 21,82
417 36,32
386 35,38 476 34,90
70 до 80 год. 482 28,29 495 28,88 295 24,06 298
17,39
295  25,70 280 25,66 364 26,69
60 до 70 год. 347 20,36 267 15,58 217
17,70
176  10,27 161 14,02
172 15,77 234 17,16
40 до 60 год. 347 20,36 125 7,29 110
8,97
89 8,17
100 8,71
100 9,17 97 7,11
20 до 40 год. 19 1,12 13 0,76  11  0,90 12 1,10
14 1,22 12 1,10 15 1,10
Испод 20 год. 1 0,06 2 0,12 5
 0,41 8 0,73
 4 0,35
3 0,27 3 0,22

 

Читај даље...

     Брза претрага - погодна само за једну реч.

Тренутно прегледа
број „online” присутних је 114
use your smartphone

ADVERTISE HERE

_________________