header image
Статистика сахрана - Београд

Статистиком нису обухваћена београдска гробља која су ван система
Јавног комуналног предузећа јер је податке тешко прикупити.
Сахране у Београду

  мај % јун % јул % авг % сеп % окт % нов %
>90 143 11,66 133 7,76 156  13,59 138
12,65 174 12,76 228 12,06 193
11,31
80 до 90 год. 445 36,30 374 21,82
417 36,32
386 35,38 476 34,90 662 35,01 603 35,35
70 до 80 год. 295 24,06 298
17,39
295  25,70 280 25,66 364 26,69 491 25,97 448 26,26
60 до 70 год. 217
17,70
176  10,27 161 14,02
172 15,77 234 17,16 315 16,66 281
16,47
40 до 60 год. 110
8,97
89 8,17
100 8,71
100 9,17 97 7,11 174 9,20 155 9,09
20 до 40 год.  11  0,90 12 1,10
14 1,22 12 1,10 15 1,10 19 1,00 26
1,52
Испод 20 год. 5
 0,41 8 0,73
 4 0,35
3 0,27 3 0,22 2 0,11 4
0,23
Читај даље...

     Брза претрага - погодна само за једну реч.

Тренутно прегледа
број „online” присутних је 96
use your smartphone

ADVERTISE HERE

_________________